Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας η Αυστρία

Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από όλες τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μόλις 4%, εξακολουθεί να καταγράφει η Αυστρία, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία για το Νοέμβριο, που δημοσιοποίησε χθς η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία το μέσο ποσοστό ανεργίας στο χώρο της ΕΕ είναι στο 9,8% και στην Ευρωζώνη στο 10,3%, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 18,8 % (στη βάση στοιχείων του Σεπτεμβρίου 2011). Μετά την Αυστρία ακολουθούν, έχοντας και οι δύο το ίδιο ποσοστό, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, ως οι χώρες με τη δεύτερη μικρότερη ανεργία και ποσοστό 4,9%, ενώ τα....
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας έχουν η Ισπανία 22,9%, η Ελλάδα 18,8% και η Λιθουανία 15,3%.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας πανευρωπαϊκά, η πολιτική ηγεσία στην Αυστρία επισημαίνει πως η αυστριακή αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική παρά τις διεθνείς αναταράξεις και τη μειούμενη οικονομική δυναμική, ενώ οι αυστριακές επιχειρήσεις εμφανίζονται σε ισχυρή ανάκαμψη, επωφελούμενες των προϋποθέσεων - πλαίσιο που προσφέρει το οικονομικό τοπίο στην Αυστρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία στην Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση από τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ, στο δωδεκάμηνο ανάμεσα στον Σεπτέμβριο του 2010 και τον Σεπτέμβριο του 2011, από το 13,3% στο 18,8% και ακολουθούν η Κύπρος με αύξηση του ποσοστού από 6% στο 9,1% και η Ισπανία από 20,4% στο 22,9%.

Σε χρονική απόσταση ενός έτους, 14 χώρες - μέλη της ΕΕ παρουσίασαν μείωση του ποσοστού ανεργίας και 13 χώρες-μέλη, αύξηση. Τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζει η Εσθονία (από το 16,1% στο 11,3%, ανάμεσα στο τρίτο τρίμηνο του 2010 και το τρίτο τρίμηνο του 2011), η Λετονία (από το 18,2% στο 14,8%) και η Λιθουανία (από 18,3% σε 15,3%).

Στη βάση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς ο αριθμός των ανέργων στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανερχόταν σε 23,7 εκατ. και από αυτούς τα 16,4 εκατ. ήταν οι άνεργοι στις 17 χώρες της Ευρωζώνης.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 55.000 στην ΕΕ και κατά 45.000 στο χώρο της Ευρωζώνης, ενώ στο διάστημα Νοέμβριος 2010 και Νοέμβριος 2011 οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν κατά 723.000 στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ και κατά 587.000 στην Ευρωζώνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου