Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Οκτώ φραγμοί στις εισπρακτικές εταιρίες

Oκτώ «στοπ» στις αθέμιτες και ενοχλητικές πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών βάζει το υπουργείο Εργασίας με νέο θεσμικό πλαίσιο.

Τα συγκεκριμένα άρθρα «πέρασαν» στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Οι εταιρείες μπορούν να αρχίσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για την ενημέρωση του οφειλέτη για....
ληξιπρόθεσμη απαίτηση μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
2. Συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00) στις εργάσιμες μόνο ημέρες.
3. Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για ένα έτος προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας.
4. Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, μετά από καταγγελία του οφειλέτη, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου.
5. Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης.
6. Οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρμόζονται και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση.
7. Πέραν της εταιρείας ενημέρωσης που έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση οφειλετών.
8. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 http://fimotro.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου