Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Τι δεν καταλαβαίνεις;

Μόνο για το 2012, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας φορτώνεται συνολικά με 66 ΔΙΣ από τις ζημίες και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.  

Το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού του 2012 ανέρχονται μόλις σε 52,3 ΔΙΣ.

Δηλαδή, ολόκληρος ο Προϋπολογισμός του 2012 δεν επαρκεί για την κάλυψη της χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος. Τι δεν καταλαβαίνεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου