Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

H κρίση επηρεάζει 7 στους 10 νέους

Μετανάστευση είναι η πρώτη λέξη που φέρνει στους νέους η κρίση σύμφωνα με την έρευνα της Focus Bari, με θέμα «Η οικονομική κρίση μέσα από τα μάτια των 20χρονων».

To 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μετανάστευση αποτελεί ιδανική λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ενώ 7 στους 10 δηλώνουν ότι είναι καλύτερα να φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα, αν μπορούν, και δεν πιστεύουν ότι....
μένοντας μπορούν να διαμορφώσουν μια καλύτερη κοινωνία.

Ανάμεσα, όμως, στη θεωρία και την πράξη υπάρχει απόσταση: το 53% δηλώνει ότι το εξωτερικό υπάρχει ως λύση στο πίσω μέρος του μυαλού, χωρίς να έχουν προβεί σε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο ένα 17% είναι αποφασισμένο να φύγει στο εξωτερικό και έχει ήδη κάνει ενέργειες, γιατί δεν μπορεί να αποκατασταθεί επαγγελματικά στην Ελλάδα.

Το 16% των νέων θέλουν να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες συνθήκες της χώρας, ενώ 14% δηλώνει ότι μένει συνειδητά στην Ελλάδα, ανήκοντας σε αυτούς που πιστεύουν ότι αυτή η γενιά μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο εργασίας εξαμήνου στο μάθημα «Έρευνας Αγοράς» της Ξ. Κούρτογλου στo Πάντειο Πανεπιστήμιο, μεταξύ 10- 17/01/2012 στην Αττική, με δείγμα 444 ατόμων μεταξύ 18-24 ετών, αναφέρει το newpost.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου